Licznik odwiedzin

2091497

Smaki lubelskich parków krajobrazowych

 

    Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Smaki lubelskich parków krajobrazowych”.

Konkurs polega na wyłonieniu najlepiej wykonanych (najbardziej spektakularnych) prac konkursowych (filmów), przedstawiających proces (krok po kroku) wykonania potrawy (dania) tradycyjnego, przygotowanego na bazie produktów kojarzących się z danym parkiem krajobrazowym, powszechnie dostępnych i rozpoznawalnych w regionie.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (z dopiskiem: „KONKURS KULINARNY”) lub dostarczyć osobiście. Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS KULINARNY”.

Termin składania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Do pobrania:

................................................................................................................................................

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

Nazwa biura 

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/ 2

Obszar

 

województwo lubelskie

powiat zamojski

Ważność 

od godz. 15:00 dnia 14.08.2018 do godz. 24:00 dnia 14.08.2018

Przebieg

 

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Kamil Walczak 

Godzina i data wydania

godz. 07:10 dnia 14.08.2018

SMS

 

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 lubelskie/zamojski od 15:00/14.08 do 24:00/14.08.2018 deszcz 50 mm, porywy 85 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

................................................................................................................................................

Z A W I A D O M I E N I E

 

     W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych magistralnej linii wodociągowej w dniu 9 sierpnia br. w godz. 800 – 1400  będzie odczuwalny brak wody w części Radecznicy (ul. B. Prusa od Urzędu Gminy w stronę południową oraz  Zamojska, Ludowa, Krótka, Zielona, Zdrojowa).

 

................................................................................................................................................

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica

 

      Gmina Radecznica zakończyła I etap prac związanych z  projektem pn.  „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica – obszary z ciekami wodnymi”.

W ramach etapu I inwestycji wykonanych zostało 104 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie takich miejscowości jak: Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś, Podborcze oraz kilka instalacji w miejscowości Zaburze.

Projekt współfinansowany: ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 1
 • 10
 • 10a
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9b
 • 9c
 • 9d
 • 9e
 • 9f
 • 9g

Simple Image Gallery Extended

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski