Licznik odwiedzin

2969223

     Wojewoda Lubelski oraz Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę zaprasza lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska biznesu do udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów” organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Aukcja odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 1500 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Aukcji mamy możliwość wsparcia potrzebujących najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Wzorem lat ubiegłych „biletem wstępu” na Aukcję są słodycze. Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za „Dary Serca” – przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m. in. cukru, mąki, ryżu, oleju, kasz, słodyczy.

Pozyskane produkty trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Paczki przekazane zostaną także do dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Każdy uczestnik "Aukcji" będzie mógł wylicytować  m.in. książki, albumy, fotografie, płyty, maskotki przekazane przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej z terenu województwa i kraju.

Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej www.pdps.pl oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej LUW w dniu Aukcji. Dary za wylicytowane przedmioty dostarczane są do Głównego Magazynu Akcji przy ul. Kunickiego 35 w późniejszym terminie.

................................................................................................................................................

Radecznica, 27.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radecznica na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy i zaprasza do składania ofert.

.................................................................................................... czytaj więcej......................

INFORMACJA

 

         Informuję się interesantów, że zgodnie z zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Radecznica z dnia 26 listopada 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest dniem wolnym od pracy.

Dzień wolny odpracowany będzie dn. 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 7:30 – 15:30.

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski