Licznik odwiedzin

3421654

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radecznica,

uprzejmie informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 na terenie naszej gminy został uruchomiony punkt szczepień zlokalizowany w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM.

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zarejestrować?

 • Od 15 stycznia do 21 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat.
 • Od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia ruszą 25 stycznia 2021 r.

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez:

 • bezpłatną infolinię pod numerem 989;
 • lekarza POZ (lekarza rodzinnego)
 • Indywidualne Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl
 • kontakt bezpośrednio z punktem szczepień (SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY KLASZTORNA 4, 22-463 RADECZNICA, Telefon: 519-852-878)

Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Radecznica.

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Radecznica mogą się zgłaszać  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 pod nr tel.:

 • 84-682-68-52
 • 84-682-68-60
 • 84-682-68-54

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Senior, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem 989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

WÓJT GMINY

Marian Szuper 

................................................................................................................................................

Opiniowanie projektu uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2021 roku"

 

     Wójt Gminy Radecznica działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.638) w związku z opracowanym projektem uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w 2021 r., informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji

Radecznica, dn. 19.01.2021 r.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

Załącznik

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w 2021 r.

................................................................................................................................................

COVID-19 - informacje

o szczepieniach i transporcie 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15 - 21 stycznia Seniorzy, którzy ukończyli 80 lat (roczniki do 1941 r. włącznie) mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19.

Od 22 stycznia będą mogli rejestrować się Seniorzy, którzy ukończyli 70 lat (roczniki od 1942 do 1951).

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez:  

 • dedykowaną infolinię pod numerem: 989,
 • lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
 • Internetowe Konto Pacjenta.

Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Radecznica.

Infolinia

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Radecznica mogą się zgłaszać  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 za pośrednictwem infolinii:

084-682-68-52

084-682-68-60

084-682-68-54

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Senior, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem 989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

Zwrot Podatku Akcyzowego

 

      Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do pobrania:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski