Licznik odwiedzin

3160894

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Obowiązku, odbycia obowiązkowej kwarantanny, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych:
1) przez:
a) załogę statku powietrznego,
b) rybaków, w tym marynarzy, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, poza terytorium RP,
c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim;
2) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;
3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium RP,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców;
4) przez obsadę pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w RP lub państwie sąsiadującym;
5) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

................................................................................................................................................

INFORMACJA KRUS

 

   Placówka Terenowa KRUS w Biłgoraju zachęca rolników do korzystania ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Oprócz bieżących informacji na temat ubezpieczenia społecznego rolników i wypłacanych świadczeń, zamieszczone są również materiały dotyczące działalności prewencyjnej Kasy. W dziale zadania w zakładce prewencja widnieją informacje na temat wypadkowości w rolnictwie, chorobach zawodowych, działalności prewencyjnej oraz organizowanych konkursach. Można tam również znaleźć materiały popularyzatorskie takie jak broszury, ulotki, plakaty, filmy oraz audycje radiowe. Natomiast pod linkiem prewencja.krus.gov.pl jest kurs e-learningowy  "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"  przygotowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi.

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

      Informuje się pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione oraz wyborców indywidualnych, że zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu gminy.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zm. Uchwałą z dnia 17.02. 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą :

1) w Urzędzie Gminy w Radecznicy – do dnia 10 kwietnia 2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 730- 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel. 84 6826856

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr 84 6826856  lub 84 6818001 wew.56.

Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz przez wyborców indywidualnych można pobrać w Urzędzie Gminy w Radecznicy (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) lub poniżej:

................................................................................................................................................

Radecznica, 30.03.2020 r.

 WYKAZ

 

     Wójt Gminy Radecznica na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radecznica  przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej w roku 2020.

................................................................................................................................................

K O M U N I K A T !!!

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy oraz Stowarzyszenie „Stąd Jesteśmy” w Radecznicy, uprzejmie informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu POPŻ w dniu 30 i 31 marca 2020 roku odbędzie się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.

Jednak z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie o wyznaczonej godzinie.
  2. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.
  3. Na swoją kolejkę oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
  4. W sytuacji większej liczby osób ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
  5. Jeżeli przyjechaliśmy samochodem, to na swoją kolejkę oczekujemy najlepiej w samochodzie.
  6. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności.
  7. Odbieramy żywność ze stolika, wystawionego przed pomieszczeniem, w którym znajduje się żywność i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
  8. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi, w takiej sytuacji do obioru żywności upoważniamy osoby, które są w stanie nam odebrać żywność i dostarczyć do domu.
  9. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2020 roku, w celu zachowania jak największej ostrożności, w trosce o zdrowie nas wszystkich, osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
  10. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności możemy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy, pod Nr telefonu 84 681 81 61.

Za utrudnienia przepraszamy i jeszcze raz prosimy o zastosowanie się do powyższych poleceń oraz wskazówek.

                                                                                                                              Z poważaniem       

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski