Znaleziono psa (suczkę) w miejscowości Zakłodzie. Apelujemy do osoby, która rozpozna na zdjęciu swojego pupila lub do osób zainteresowanych adopcją czworonoga (w przypadku adopcji - Gmina Radecznica pokryje koszty sterylizacji suczki) o pilny kontakt z Urzędem  Gminy Radecznica tel. 846818001

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

       Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Zamościu,  przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (t. j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 594).

       Na terenie powiatu zamojskiego organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, ul. Peowiaków 96.

        Wpis zostanie dokonany bezpłatnie po złożeniu wniosku. Formularz przedmiotowego wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu pok. Nr 22, lub na stronie BIP: http://pssezamosc.bip.gov.pl/ numer telefonu kontaktowego 846393691 (do 3), numer wewnętrzny 257.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami ( bez znaczącej zmiany ich charakteru np. np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż ) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego oraz zbieranie runa leśnego na przykład zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu.

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, w postaci kiszonej lub suszonej. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”

 

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

LICZBA UCZESTNIKÓW: 140 os.

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./ osobę)
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne (4 godz./ osobę)
 • Opracowanie dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu zrealizowania indywidualnej ścieżki kariery w projekcie i poza nim,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (2 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową)
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na 2 m-ce przez cały okres uczestnictwa w projekcie).
 • Wsparcie Tutora przez cały okres uczestnictwa w projekcie – zaplanowanie tego rodzaju wsparcia jest metodą nowatorską służącą rozwijaniu motywacji wewnętrznej Uczestników, ustalaniu i osiąganiu celów zawodowych (i życiowych).

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):

 • Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG (150 godz.)
 • Kosmetyczka (160 godz.),
 • Pracownik obsługi biurowej (160 godz.),
 • Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży (160 godz.)
 • Monter urządzeń energii odnawialnej – 2 moduły szkolenia: Instalator pomp ciepła oraz Monter Instalacji fotowoltaicznych (100 godz.)

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIUM SZKOLENIOWE W WYSOKOŚCI 8,54 ZŁ BRUTTO (WRAZ
Z KOSZTAMI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) ZA KAŻDĄ GODZINĘ SZKOLENIOWĄ,
NA KTÓREJ BĘDĄ OBECNI oraz obiad i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat/ książeczkę spawacza (jeśli dotyczy).

PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIA STAŻOWE W WYSOKOŚCI 997 ZŁ NETTO (na rękę) ZA KAŻDY MIESIĄC STAŻU

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.fundacjapan.pl/pl/projekty

Szanowni Rolnicy!

     

     Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2016 przedłużono do dnia 15 czerwca 2016 r.

W okresie od 08-14.06.2016 roku wnioski będzie można składać w BP Zamość w godzinach  7:30-18:00. 

W środę 15-06-2016 w godz. 7:30-22:00.

 Kierownik BP Zamość

Henryk Cisak  

  

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski