Licznik odwiedzin

2692942

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Radecznica

     

      Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt ma obowiązek  przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przede wszystkim realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada rozpatruje raport na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Poniżej treść Raportu o Stanie Gminy Radecznica oraz formularz zgłoszenia do udziału w debacie.

................................................................................................................................................

Strażacka rywalizacja

   

     9 czerwca br. boisko sportowe w Gaju Gruszczańskim stało się areną zaciętej rywalizacji strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radecznica. W tegorocznych Gminnych Zawodach – Sportowo Pożarniczych wzięło udział 16 jednostek OSP. Do rywalizacji przystąpiły 4 chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Gorajca-Zagroble, Gorajca-Zastawie, Radecznicy i Wólki Czarnostockiej. Rywalizacja przebiegała pod fachowym okiem komisji sędziowskiej delegowanej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Strażacy swoje umiejętności prezentowali w musztrze, sztafecie pożarniczej 7 x 50 m. z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. O ostatecznej klasyfikacji decydował łączny czas uzyskany w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz bojówce. 

Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu jakim dysponują. Gospodarzem tegorocznych zawodów była jednostka OSP z Zakłodzia.

Ochotnicze Straże Pożarne, które stanęły na podium oraz MDP za zajęcie pierwszych miejsc uhonorowano pucharami. Natomiast wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Marian Szuper podziękował wszystkim za udział w zawodach, a organizatorom za przygotowanie techniczne obiektu.

Poniżej zestawienie wyników:

Lp. Jednostka sztafeta bojówka pkt.
1 RADECZNICA 56,57 28,66 85,23
2 GORAJEC-STARA WIEŚ 57,75 30,55 88,30
3 PODLESIE DUŻE 58,92 (+3 pkt. karne) 29,50 91,42
4 GORAJEC-ZAGROBLE 59,50 32,97 92,47
5 WÓLKA CZARNOSTOCKA 60,40 32,60 93,00
6 GRUSZKA ZAPORSKA 61,97 33,91 95,88
7 LATYCZYN 64,72 32,99 97,71
8 PODBORCZE 61,13 37,16 98,29
9 ZABURZE 62,14 36,62 98,76
10 MOKRELIPIE 64,10 34,72 98,82
11 ZAKŁODZIE 64,32 (+3 pkt. karne) 33,29 100,61
12 DZIELCE 66,01 35,78 101,79
13 GORAJEC-ZASTAWIE 60,56 43,07 103,63
14 CZARNYSTOK 63,56 42,88 106,44
15 GAJ GRUSZCZAŃSKI 68,27 45,75 114,02
16 ZAPORZE 76,20 (+3 pkt. karne) 48,80 128,00
MDP Chłopcy
1 WÓLKA CZARNOSTOCKA 55,20 21,68 76,88
2 GORAJEC-ZASTAWIE 60,70 19,54 80,24
3 RADECZNICA 64,78 20,50 85,28
4 GORAJEC-ZAGROBLE 64,15 (+10 pkt. karnych) 39,30 113,45

 

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski