Licznik odwiedzin

2916215

POSTANOWIENIE NR 181/2019

 Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Radecznica

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Zamościu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia. 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Zamościu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica. 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

................................................................................................................................................

Spotkanie informacyjne

   

    W dniu 19 września 2019 r. na sali konferencyjnej naszego urzędu odbyło się spotkanie z doradcami energetycznymi, realizującymi w strukturach Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projektu pn. „ Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Spotkanie miało charakter informacyjny, a jego głównym celem było przybliżenie naszym mieszkańcom założeń wdrażanych na terenie całego kraju następujących programów priorytetowych:

1. „Mój Prąd ”, który zakłada zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

2. „Agroenergia”, oferującego kompleksowe wsparcie działań związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych,

3. „Czyste Powietrze” którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Na spotkaniu tym zostały szeroko omówione zasady wypełniania stosownych wniosków i aplikowania o środki finansowe przez zainteresowane osoby.

Opracowała: Sekretarz Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

Proboszcz i Wspólnota Parafii p.w. Znalezieni Krzyża Św. w Mokremlipiu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”

Wójt Gminy Radecznica

zapraszają na Uroczystość Odsłonięcia i Pobłogosławienia Tablicy Epitafijnej Poświęconej Zrywom Niepodległościowym i Wojnom dla upamiętnienia 80 rocznicy Napaści ZSRR na Polskę w 1939 r. która odbędzie się w dniu 22 września 2019 roku.

Program uroczystości:

  • 9:30 – wprowadzenie Asysty Honorowej, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i społecznych na plac przy kościele w Mokremlipiu.
  • 9:40 – Przywitanie uczestników i zaproszonych gości przez organizatora.
  • 9:50 - Rozpoczęcie uroczystości, odegranie Hymnu Narodowego, odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej na pomniku.
  • 10:00 - Przemówienia Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka, Posła RP Sławomira Zawiślaka, Dyrektora IPN, oraz innych zaproszonych gości.
  • 10:15 – Apel Pamięci, Salwa Honorowa, złożenie wieńców przed pomnikiem, wprowadzenie pocztów sztandarowych do kościoła.
  • 10:40 – Akademia Patriotyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej i połączonych chórów, oraz zespołów ludowych.
  • 11:00 – Msza Święta w intencji Narodu Polskiego
  • 12:30 – Inscenizacja historyczna wojny z Niemcami i napaści ZSRR na Polskę w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznych.
  • 13:00 - Poczęstunek dla uczestników uroczystości.
  • 14:00 – Zakończenie uroczystości

................................................................................................................................................

 Dziękowali za zebrane plony

 

      Przełom sierpnia i września to czas kiedy na terenie całego kraju odbywają się uroczystości dożynkowe, które są tradycyjną formą podziękowania za całoroczny trud włożony przez rolników w pracę na roli.

Tegoroczne uroczystości dożynkowe na terenie naszej gminy odbyły się dnia 8 września 2019 r. w Mokremlipu. Organizatorem tego wydarzenia był Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy Pani Małgorzata Dumała oraz Proboszcz Parafii Mokrelipie ks. Jarosław Nowak. Zaszczytną funkcję Starostów Gminnych Dożynek pełnili w tym roku państwo: Bożena Wojtaszek i Wiesław Studziński.

Tradycyjnie, uroczystości dożynkowe w uroczystej asyście Orkiestr Dętej z Zaburza rozpoczęły się od przemarszu korowodu dożynkowego w którym wzięły udział władze gminy na czele z Panem Wójtem Marianem Szuper, Starości Dożynkowi, zaproszeni goście oraz delegacje niosące chleb i wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne sołectwa. Podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plony, której oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Zaburza, Grupa Wokalna Akord, Zespół Zaburzanki oraz Chór Parafialny z Mokregolipia, której przewodniczył proboszcz parafii pw, Znależienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu ks. Jarosław Nowak, dokonał poświęcenia przyniesionych wieńców dożynkowych i złożonych na ołtarzu chlebów, którymi po zakończonej eucharystii częstowani byli wszyscy uczestnicy dożynek.

...................................................................................czytaj więcej..............................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski