Licznik odwiedzin

2692858

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

 

      Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym.

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną  pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30; 

Wtorek 8:00 - 12:00; 

II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118; 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30; 

Wtorek 12:00 - 16:00; 

III, IV punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26. 

I piętro, pokój 124; 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30; 

Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez radcę prawnego. 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza punktem, w miejscu zamieszkania lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje udzielane są pod numerem podanym do rejestracji zgłoszeń. 

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 

...................................................................................czytaj więcej..............................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski