Licznik odwiedzin

3163931

 

Urząd Gminy w Radecznicy przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku oraz wniesienia opłaty I raty za  korzystanie z posiadanych zezwoleń w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014  roku.

 

 Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i należytej wysokości skutkuje wygaśnięciem posiadanych zezwoleń.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasną z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania wpłaty I raty w określonym ustawowo terminie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.

 

 

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski