Licznik odwiedzin

2564602

 

Sołtysi i składy Rad Sołeckich VIII kadencji

 

Lp. Nazwa miejscowości Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Czarnystok Barbara Sykała
 1. Kurowska Joanna 
 2. Cielica Krzysztof
 3. Sołtys Alina
 4. Furlepa Krzysztof
 5. Sykała Marek
2. Dzielce Helena Odrzywolska
 1. Rak Marek
 2. Ładosz Janusz
 3. Furlepa Alina
3. Gaj Gruszczański Anna Dudek
 1. Kawka Ryszard
 2. Basiak Małgorzata
 3. Batorski Henryk
 4. Wachowicz Małgorzata
 5. Gąsior Grzegorz
4. Gorajec-Stara Wieś Wojciech Sykała
 1. Madej Edward
 2. Sykała Wiesław
 3. Wcisło Stanisław
5. Gorajec-Zagroble Jan Mróz
 1. Smarkala Krzysztof
 2. Górniak Wiesław
 3. Grygiel Andrzej
 4. Mróz Stanisław
6. Gorajec-Zagroble-Kolonia Tadeusz Harkot
 1. Gozdecki Jan
 2. Dziwota Stanisław
 3. Wypych Aleksander
7. Gorajec-Zastawie Alicja Bielak
 1. Ładosz Stanisław
 2. Chorzępa Łukasz
 3. Rymarz Bronisław
 4. Budzyński Wiesław
 5. Kwiatkowski Stanisław
8. Gruszka Zaporska Jan Szaran
 1. Kwiecień Sławomir
 2. Kryk Renata
 3. Skiba Mieczysław
9. Latyczyn Bogdan Furmanek
 1. Nastaj Maciej
 2. Dybowski Mateusz
 3. Paszko Aleksander
 4. Cyper Janusz
10. Mokrelipie Stanisław Winiarczyk
 1.  Winiarczyk Helena
 2. Pastuszak Wiesława
 3. Góra Waleria
 4. Bryk Stanisław
 5. Książek Józefa
11. Podborcze Stanisław Kurek
 1. Bielak Mariusz
 2. Krzyszczak Zbigniew
 3. Mróz Emilia
 4. Chołota Wojciech
 5. Gąsior Krzysztof
12. Podlesie Duże Jan Garbarz
 1. Szkołut Józef
 2. Jachymek Kazimierz
 3. Pastuszak Tomasz
13. Podlesie Małe Jerzy Krukowski
 1. Batorski Alfred
 2. Batorski Piotr
 3. Batorski Zenon
14. Radecznica Lech Kozioł
 1. Biłant Anna
 2. Wachowicz Jarosław
 3. Ferenc Bartłomiej
 4. Sznitowska Laura
 5. Wachowicz Janusz
 6. Cieplak Wacław
 7. Ligaj Marek
15. Trzęsiny Barbara Sitarz
 1.  Żłób Tadeusz
 2. Ducher Aleksander
 3. Małysz Florian
16. Wólka Czarnostocka Stanisław Czok
 1.  Charkot Henryk
 2. Ryba Mirosław
 3. Woźny Dariusz
17. Zaburze Paulin Łapiński
 1. Olech Janusz
 2. Kołtun Bolesław
 3. Krukowska Urszula
 4. Dymek Zbigniew
 5. Smarkała Mieczysław
18. Zakłodzie Mirosław Poświatowski
 1. Godzisz Zbigniew
 2. Dziura Tomasz
 3. Poździk Adam
 4. Poświatowski  Arkadiusz
 5. Zwolak Henryk
19. Zaporze Beata Pawelczyk
 1. Magdziarz Stanisław
 2. Gil Sabina
 3. Woźnica Zbigniew
 4. Rekiel Bogdan

 

 

Szukaj

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest         Informuje się mieszkańców gminy Radecznica, że w dniach 06.05.2019 r.  -  24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy prowadzony będzie III nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wymagane dokumenty: - zgłoszenie lokalizacji - Zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) - w przypadku gdy eternit znajduje się na dachu - Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu - w przypadku gdy azbest został zdemontowany po 6.05.2004 r. i znajduje się na ziemi Informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2, tel. 8468-26-856) oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń AZBEST/Przewodnik Krok po kroku oraz do pobrania poniżej:
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski