Licznik odwiedzin

3381097

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nabór wniosków na 2014 rok

 

        Od 4 do 29 listo­pada 2013 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 8) przyjmowane są wnioski na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". 

Wymagane dokumenty: 

  •  Wniosek dla osób fizycznych
  • Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy w przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 2004 r.).
  • Jeśli eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej) i leży na posesji, do wniosku należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany zgodnie z prawem. Jeśli eternit został zdemontowany przed 6.05.2004 r., to we wniosku należy wpisać właśnie te informacje.

Druki do pobrania:

 

 Więcej informacji udziela

 Gminny Koordynator Projektu: Pan Edmund Szczerba,

  pokój nr 8, tel. 84/6826851

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski