Licznik odwiedzin

3375137

Odpady komunalne

 

         Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odbierający odpady

 EKOMEGA Legieć Małek Sp.J.

ul. Szklarniowa 1C

22-400 Zamość

tel. 603-995-898

Formularz deklaracji

Uchwała nr 99/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Radecznica

 

 Stawki

 • 10 zł miesięcznie od osoby  - w przypadku zbiórki selektywnej (odpady segregowane)
 • 20 zł miesięcznie od osoby - w przypadku zbiórki zmieszanej (odpady niesegregowane)

 

Terminy opłat

 • za styczeń, luty, marzec – do dnia 10 marca,
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 10 czerwca,
 • za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 10 września,
 • za październik, listopad, grudzień – do dnia 10 grudnia.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Radecznicy lub przelewem na rachunek bankowy.

Zmiana numeru konta dla opłat za odpady komunalne

Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

46 9632 0006 2002 1600  0055  0039

Wpłaty kosztów upomnienia oraz odsetek należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 05 9632 0006 2002 1600  0055  0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Radecznicy - pokój nr 13,

tel. 84/68-18-001 wew. 61

Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radecznica 

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Radecznica. 

 

Dodatkowe informacje

BIO odpady odbierane będą z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Gaj Gruszczański 48 w terminach: 02.01.2020 r., 03.02.2020 r., 02.03.2020 r., 01.04.2020 r., 04.05.2020 r., 01.06.2020 r., 01.07.2020 r., 03.08.2020 r., 01.09.2020 r., 01.10.2020 r., 02.11.2020 r., 01.12.2020 r., 04.01.2021 r., 01.02.2021 r., 01.03.2021 r., 01.04.2021 r., 04.05.2021 r., 01.06.2021 r.

BIO odpady odbierane będą tylko w workach koloru brązowego z nadrukiem "BIO" i logo firmy odbierającej odpady.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (z wyjątkiem rolniczych i od samochodów ciężarowych), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach:  28.10.2019, 28.05.2020, 27.10.2020, 27.05.2021 r.

Odbiór worków z popiołem: 28.11.2019, 26.02.2020, 27.04.2020, 26.11.2020, 24.02.2021, 27.04.2021 r.

Odpady należy wystawić wzdłuż drogi: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej najpóźniej do godz. 7

Co się zmieniło po wejściu w życie nowej ustawy?

 

Opis nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o możliwości odbioru odpadów rolniczych:

 • folii po belotach biała i zielona
 • worków foliowe po nawozie
 • worki po nawozie big bagi koloru białego
 •  folii budowlana po pustakach

Odbiorca odpadów rolniczych:

PHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC

Zawada 63
24-160 Wąwolnica

 • Odpady powinny zostać posegregowane i zapakowane
 • Koszt odbioru odpadów rolniczych (tzn. koszt transportu) opłacają rolnicy – 125,00 zł od jednego samochodu.
 • Odbiór odpadów z posesji rolnika nastąpi po indywidualnym ustaleniu terminu odbiorcy z rolnikiem.
Zgłoszenia do Urzędu Gminy w Radecznicy

Podstawa prawna


 

 

 

Urząd Gminy Radecznica informuje o możliwości odbioru odpadów rolniczych:

·         folia po belotach biała i zielona

·         worki foliowe po nawozie

·         worki po nawozie big bagi koloru białego

·         folia budowlana po pustakach

 Brak możliwości odbioru:

·         folii czarnej, czarno białej, tunelowej

·         sznurków

·         siatki

·         styropianu

·         gąbki

·         węży ogrodowych

·         pasków klinowych

·         przewodów hydraulicznych

Odbiorcą odpadów rolniczych jest:
PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC
Zawada 63
24-160 Wąwolnica

·         Odpady powinny zostać posegregowane i zapakowane

·         Koszt odbioru odpadów rolniczych (tzn. koszt transportu) opłacają rolnicy – 125,00zł. od jednego samochodu.

·         Odbiór odpadów nastąpi po indywidualnym ustaleniu terminu odbiorcy z rolnikiem.

Odbiór odpadów proszę zgłaszać do 30.11.2019 r. do Urzędu Gminy Radecznica

Odbiór z posesji rolnika

Tomasz Koniuszy pok. 13 84 6826868.

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski