Licznik odwiedzin

3422668

Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica

 

     W dniu 13.12.2017 r. została podpisana z Zarządem Województwa Lubelskiego umowa o dofinansowanie Projektu p.n. „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” w Ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada instalację 558 szt. zestawów kolektorów słonecznych (typu płaskiego-2,3,4-panelowych) oraz 75 pieców na biomasę. Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie Gminy, upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców, zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz  redukcja zanieczyszczeń powietrza. W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Gminy uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii, wygenerowane zostaną oszczędności w budżetach domowych, nastąpi zmiana postaw konsumpcyjnych i negatywnych nawyków społeczeństwa. Projekt zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców i w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 6.508.619,47 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 4.824.405,67 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej http://kolektory-radecznica.pl/

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski