Licznik odwiedzin

3100683

Informacja

 

      W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu Pana Przemysława Pogódź, z dnia 02 stycznia 2020r. uprzejmie informuję, że na terenie gminy Radecznica w dniu 20 luty 2020r. w godz. 9:00 – 14:00 odbędzie się przeszukanie terenów leśnych i zalesień w poszukiwaniu zwłok padłych dzików (ASF). Poszukiwanie padłych zwierząt będzie prowadzone przez zespoły w skład których wejdą min. przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Organem nadzorującym akcję jest Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

  Znalezienie padłego dzika zakażonego wirusem ASF nie powoduje wprowadzenia restrykcji dla okolicznych gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną natomiast w istotny sposób przyczynia się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa do własnego gospodarstwa poprzez eliminację zakażonych padłych dzików ze środowiska.

   W związku z działaniami poszukiwawczymi możliwe jest nagłe wbiegnięcie zwierząt na drogę. Kierowcy poruszający się po drogach w pobliżu lasów powinni zachować szczególną ostrożność.

                                                                                                          

................................................................................................................................................

   Gmina Radecznica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radecznica”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5: „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, działanie 5.2. „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.300.017,23 zł, w tym dofinansowanie z UE: 713.790,23 zł.

      W ramach Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica” zostaną przeprowadzone działania z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Do realizacji inwestycji wybrano budynek Szkoły Podstawowej w Zaburzu oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radecznicy. Projekt obejmuje ocieplenie stropodachu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę okien oraz drzwi, wymianę kotła i instalacji c.o.  

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST:

 • poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budynków użyteczności publicznej poprzez realizację działań termomodernizacyjnych,
 • podniesienie efektywności energetycznej budynków
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
 • poprawa jakości powietrza (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych)

Inwestycja pozytywnie wpłynie na realizację polityki zrównoważonego rozwoju,  polepszenie stanu środowiska naturalnego oraz na poprawę atrakcyjności miejscowości Zaburze i Radecznica.

................................................................................................................................................

ZMIANA LOKALIZACJI BIBLIOTEKI

 

   Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica do dnia 29.02.2020 r. będzie nieczynna.

Od 02.03.2020 r. Biblioteka będzie się mieściła pod adresem: ul. B. Prusa 65, 22-463 Radecznica.

................................................................................................................................................

Spotkanie informacyjne

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, które odbędzie się 11 lutego 2020 r. Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na:

 1. Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 2. Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej
  i trzeciej generacji,
 3. Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE
  (w ramach budowy i modernizacji sieci),
 4. Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
 5. Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

........................................................................................................czytaj więcej.................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski