Licznik odwiedzin

3422663

Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Radecznica

Wtorek 29 wrzesień 2020, 10:00

      Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm./ zwołuję XXI sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu  29 września  2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Powołanie Komisji Uchwał  i Wniosków.

8. Podjęcie uchwał:

  • Nr XXI.134.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  • Nr XXI.135.2020 w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 1415/1, obręb 0013 Radecznica, stanowiącej własność Gminy Radecznica.
  • Nr XXI.136.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z  dotychczasowym najemcą.
  • Nr XXI.137.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej w Mokremlipiu.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak        

Wróć

JEvents v2.1.9 Stable   Copyright © 2006-2012

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski