Licznik odwiedzin

3422663

Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Radecznica

Czwartek 15 październik 2020, 14:00

         Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm./ zwołuję XXII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu  15  października 2020 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum  i przyjęcie  porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków.

5. Podjęcie Uchwały NR XXII.142.2020 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Radecznica.

6. Podjęcie Uchwały  NR XXII.143.2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2020 – 2028.

7. Podjęcie Uchwały NR XXII.144.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu  nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 1338 i 1843, obręb 0013 Radecznica, stanowiącej własność Gminy  Radecznica.

8. Podjęcie Uchwały NR XXII.145.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Radecznica.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad XXII sesji VIII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak         

Wróć

JEvents v2.1.9 Stable   Copyright © 2006-2012

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski