Licznik odwiedzin

3422694

Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Radecznica

Czwartek 12 listopad 2020, 10:00 - 17:00

       Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm./ zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu  12  listopada  2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7.Powołanie Komisji Uchwał  i Wniosków.

8.Podjęcie uchwał:

- Nr XXIII.146.2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Radecznica.

- Nr XXIII.147.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 - Nr XXIII.148.2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica.

- Nr XXIII.149.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

- Nr XXIII.150.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Radecznica na 2021 r.

- Nr XXIII.151.2020 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

- Nr XXIII.152.2020 w sprawie  inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak         

Wróć

JEvents v2.1.9 Stable   Copyright © 2006-2012

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski