Licznik odwiedzin

3422650

Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Radecznica

Poniedziałek 30 listopad 2020, 10:00

      Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm./ zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 30 listopada  2020 r. o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

6.Powołanie Komisji Uchwał  i Wniosków.

7.Podjęcie uchwał:

- Nr XXI.153.2020w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Radecznica  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9.  Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak       

 

Wróć

JEvents v2.1.9 Stable   Copyright © 2006-2012

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski