Licznik odwiedzin

3662120

Zarządzenie Nr 100/2021

 Wójta Gminy Radecznica

z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku  (Dz.U z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) w związku z 3 ust. l uchwały NR.XXXV1/187/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej  tych organizacji zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".2. Projekt o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 05 listopada 2021 roku do 19 listopada 2021 roku

§ 3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli  ich działalność statutowa obejmuje dziedziny których dotyczy projekt programu

§ 4

Konsultacje mogą mieć formę:

1. wyrażenia pisemnych opinii lub uwag złożonych w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy lub też przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

§ 5

Projekt programu jest dostępny:

1. na stronie internetowej: www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl.

2. w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................cztaj więcej..............

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ul. Ludowej w RADECZNICY

     

      Trwają prace naprawcze zmierzające do jak najszybszego usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz przywrócenia dostawy wody.

Planowane wznowienie dostawy wody w dn. 04.11.2021 r. ok godz. 12


Za utrudnienia przepraszamy


Z up. WÓJTA     
Sekretarz Gminy  
mgr Edyta Dubiel  

................................................................................................................................................

Ulga dla posiadaczy kompostowników

 

Od października 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu i dostarczyć ja do Urzędu Gminy Radecznica. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi.

   Z up. Wójta    

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski