Licznik odwiedzin

4001084

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

 

 

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura

Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury

Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 547 982 CHF (45 229 080 PLN)

Wartość dofinansowania: 13 215 785 CHF (38 444 718 PLN)

Źródła finansowania:

  • 85% Szwajcarsko – Polski Program Współpracy,
  • 15% Budżet województwa

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r. – 30 czerwiec 2016 r.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest „Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” – obejmuje głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych oraz działaniami informacyjno – promocyjnymi.

Główne korzyści:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości:

  • 100 % w przypadku osób fizycznych,
  • 100 % w przypadku wspólnot mieszkaniowych
  • 85 % w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
  • 30 % w przypadku spółdzielni mieszkaniowych

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.azbest.lubelskie.pl

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski