Licznik odwiedzin

4000125

Rozliczenie końcowe projektu

 Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Radecznica

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 pn.: Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Radecznica”, podaję do wiadomości szczegółowe informacje dotyczące kosztów poszczególnych zestawów wraz z wyszczególnieniem kosztów niekwalifikowanych. Informacja jestzgodna z § 5 ust. 4 umów zawartych 

z mieszkańcami w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań Stron pod względem organizacyjnym i finansowym związanych z montażem i eksploatacją instalacji kolektorów słonecznych na i w budynku Właściciela w ramach realizowanej przez Gminę na rzecz Właściciela usługi modernizacji budynku Właściciela. W projekcie udział wzięło 558 osób. W kosztach, które zostały poniesione przez mieszkańców, wliczona została kwota realizacji projektu obejmująca całość, tj. montaż kotła na biomasę i/lub zestawu solarnego, wynagrodzenie inspektora nadzoru, koszt serwisu WWW, koszt wykonania dokumentacji technicznej i studium wykonalności oraz koszt kampanii informacyjno – promocyjnej.

Zostały zamontowane następujące rodzaje zestawów (zgodnie z ofertą Wykonawcy):

 1. 1 panel z 200 l. zbiornikiem wody z montażem paneli na budynku (8% VAT) w ilości 112 zestawów za kwotę 8 217,72 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 2 453,05 zł,
 2. 1 panel z 200 l. zbiornikiem wody z montażem paneli na gruncie (23% VAT) w ilości 3 zestawów za kwotę  9 715,77 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 129,01 zł,
 3. 2 panele z 300 l.  zbiornikiem wody z montażem paneli na budynku (8% VAT) w ilości 349 zestawów za kwotę 9 599,04 zł, z czegokoszt po stronie mieszkańca w wysokości 2 801,63 ,
 4. 2 panele z 300 l.  zbiornikiem wody z montażem paneli na gruncie (23% VAT) w ilości 32 zestawów za kwotę 11 649,33 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 785,14 ,
 5. 3 panele z 400 l.  zbiornikiem wody z montażem paneli na budynku (8% VAT) w ilości 54 zestawów za kwotę 11 375,64 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 252,56 ,
 6. 3 panele z 400 l.  zbiornikiem wody z montażem paneli na gruncie (23% VAT) w ilości 4 zestawów za kwotę 13 541,07 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 4 544,79 ,
 7. 3 panele z 400 l.  zbiornikiem wody z montażem paneli na budynku gospodarczym (23% VAT) w ilości 1 zestawu za kwotę 13 122,87 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 671,73 zł,
 8. 4 panele z 500 l.  zbiornikiem wody z montażem paneli na budynku (8% VAT) w ilości 3 zestawów za kwotę 13 409,28 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 754,65 zł.

Zamontowano następujące rodzaje kotłów o mocy (zgodnie z ofertą Wykonawcy):

 1. 15kW w ilości 22 szt. za kwotę 15 120,00 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 487,24 zł,
 2. 25kW w ilości 53 szt. za kwotę 15 120,00 zł, z czego koszt po stronie mieszkańca w wysokości 3 892,72 zł.

 

Powyższe kwoty montażu zestawów solarnych stanowią wartość wykonanego montażu zestawu wraz z podatkiem VAT bez wartości wydatków kosztów niekwalifikowanych, tj. podłączenia górnej wężownicy w kwocie 500 zł. Osoby,
u których dokonano montażu górnej wężownicy w ramach środków z budżetu Gminy Radecznica otrzymają skorygowane faktury niezwłocznie po opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej http://www.gminaradecznica.pl/.
W przypadku osób, które nie dokonały podłączenia górnej wężownicy, wykonały to własnym staraniem, we własnym zakresie poniosły koszt podłączenia lub jednocześnie z zestawem solarnym miały montowany kocioł na biomasę, wartości otrzymanych wcześniej faktur pozostają bez zmian.

W projekcie udział wzięło 558 osób. W kosztach, które zostały poniesione przez mieszkańców, wliczona została kwota realizacji projektu obejmująca całość, tj. montaż kotła na biomasę i/lub zestawu solarnego, wynagrodzenie inspektora nadzoru, koszt serwisu WWW, koszt wykonania dokumentacji technicznej i studium wykonalności oraz koszt kampanii informacyjno – promocyjnej. Zakładany koszt wykonania całej inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego miał wynosić 6 508 619,46 zł, w tym:

 1. montaż kotłów na biomasę – 1 092 822,90 zł,
 2. montaż zestawów solarnych – 5 282 600,84 zł,
 3. inspektor nadzoru – 77 859,00 zł,
 4. serwis WWW – 12 300,00 zł,
 5. dokumentacja techniczna – 11 056,72 zł,
 6. studium wykonalności – 19 680,00 zł,
 7. kampania informacyjno – promocyjna – 12 300,00 zł.

Po wyłonieniu Wykonawców, Inspektora nadzoru, obsługi serwisu internetowego, wykonaniu dokumentacji i studium wykonalności oraz prowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej  koszt wyniósł 6 797 818,18 zł,
w tym:

 1. montaż kotłów na biomasę –  1 134 000,00 zł,
 2. montaż zestawów solarnych – 5 394 175,02 zł,
 3. inspektor nadzoru – 38 929,50 zł,
 4. serwis WWW – 29 520,00 zł,
 5. dokumentacja techniczna – 11 056,72 zł,
 6. studium wykonalności – 19 680,00 zł,
 7. kampania informacyjno – promocyjna – 456,94 zł,
 8. podłączenie górnej wężownicy – 170 000,00 zł.

Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 4 824 405,67 zł.

Koszt po stronie Gminy Radecznica - 1 973 412,51 zł.

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski