Licznik odwiedzin

4057517

Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

  

Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska

- Opis: przebudowany został odcinek drogi od km 0+000 do km 0+662, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., 2 mijanki, obustronne pobocza ulepszone, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych i przepustów pod koroną drogi (szt. 4), bariery ochronne 245,0 mb., włączenie do drogi powiatowej, skrzyżowanie z drogą gminną.

- Kwota dofinansowania              472.689,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji         517.001,04 zł  

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski