Licznik odwiedzin

4057472

Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

                                                                                

Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie

- Opis: przebudowany został odcinek drogi od km 0+000 do km 0+687, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,80 m., obustronne pobocza ulepszone, 2 mijanki, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem ścieków typu korytkowego (257,0 mb), rowów trawiastych i przepustu pod koronną drogi,  410,0 mb. barier ochronnych.

- Kwota dofinansowania              357.208,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    696.278,24 zł      

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski