Licznik odwiedzin

3775655

    Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego przygotowali publikację pt. "Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012". Opracowanie to stanowi nowe źródło wiedzy o regionie, różniące się od tradycyjnych publikacji statystycznych, wizualizacją danych. Jego podstawową zaletą jest graficzne ukazanie zróżnicowania wewnątrzregionalnego w szeroko rozumianych sferach: środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Opracowanie zawiera ponad 100 map bardzo dobrej jakości i pozwala na dokonywanie wielowymiarowych analiz przestrzennych. 

       Publikacja zaadresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych województwem lubelskim, tj. zarówno do mieszkańców naszego regionu, jak również do pracowników administracji samorządowej i rządowej, pracowników naukowych, nauczycieli, studentów, uczniów oraz mediów.

       Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-atlas-wojewodztwa-lubelskiego-2012,11,1.html

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski