Licznik odwiedzin

4000157

Budowa drogi gminnej nr 110109L od km 0+000 do km 1+131 w miejscowości Zakłodzie

Budowa drogi gminnej nr 110109L od km 0+000 do km 1+131 w miejscowości Zakłodzie została dofinansowana w 2020 roku w naborze uzupełniającym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita długość odcinka 1131,0mb. Droga klasy D o przekroju 1 x 1 z mijankami. Szerokość pasa ruchu 3,5 m. w miejscu mijanej 5,0 m., 3 mijanki zlokalizowane po stronie lewej w km 0+167, 0+755, 1+052 długości 25,0 m każda. Obustronne pobocza gruntowe ulepszone szerokości 2 x 0,75 m. Nawierzchnia z betonowych płyt drogowych. Oznakowanie pionowe. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3201L w km 1+126 do km 1+131.

Okres realizacji XI 2020 – VI 2021.

W wyniku planowanej budowy podwyższeniu ulegną parametry techniczne i eksploatacyjne drogi (od drogi gruntowej do utwardzonej) co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników w tym kierujących i pieszych.

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski