Licznik odwiedzin

3657759

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ PACJENTÓW OŚRODKA ZDROWIA W RADECZNICY

WÓJT GMINY RADECZNICA informuje, że

 

1. Dnia 2 sierpnia 2021r. do tutejszego urzędu wpłynęła z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacja, że z dniem 31 lipca 2021 r. zaprzestanie udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ/pielęgniarka/pielęgniarka szkolna) podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Adam Wac w Radecznicy, a NFZ kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń pacjentom tego podmiotu wskazał, że od tego dnia podmiot leczniczy ,,Okulistyka s.c. Mirosława Dudzik – Szalewska, Piotr Szalewski” będzie realizował świadczenia zdrowotne w Ośrodku Zdrowia w Tworyczowie dla wszystkich pacjentów z Ośrodka Zdrowia w Radecznicy, a wszyscy pacjenci korzystający z usług NZOZ Ośrodka Zdrowia w Radecznicy, stosownie do przepisu art.10a ustawy z dnia 21 maja 2021r. / Dz.U. z 2021r., poz. 1050/ mają możliwość bezpłatnej zmiany wyboru świadczeniobiorcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i mogą złożyć deklaracje w dowolnie wybranym przez siebie podmiocie świadczącym usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W dniu 27 sierpnia 2021 r. NZOZ Ośrodek Zdrowia A. Wac złożył w tutejszym urzędzie wniosek, w którym zwrócił się o rozwiązanie umowy najmu budynku Ośrodka Zdrowia w Radecznicy z dniem 31 sierpnia 2021 r. Strony umowy najmu ustaliły jednak ostatecznie, że rozwiązanie umowy najmu nastąpi najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 roku.

3. Ponadto Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia udzielił informacji Wójtowi Gminy, że  przyczyną rozwiązania kontraktu z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Adam Wac w Radecznicy, było przejście przez dr Adama Waca na emeryturę, co też ściśle wiązało się z koniecznością zakończenia praktyki lekarskiej pod dotychczasowym szyldem.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dnia 1 października 2020 r. została zawarta z NZOZ Ośrodek Zdrowia A. Wac umowa najmu budynku Ośrodka Zdrowia na okres 3 lat tj. do dnia 30 września 2023 r. i przewiduje ona najem pomieszczeń w tymże budynku, których stan techniczny nie budził większych zastrzeżeń Najemcy. Ponadto Gmina Radecznica nigdy nie była dostawcą Internetu, dlatego też Najemca zapewniał sobie we własnym zakresie dostęp do sieci internetowej odpowiedniej jakości bez pośrednictwa Urzędu Gminy Radecznica.

2. Dnia 29 lipca 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Radecznicy, których łączna wartość wynosi 294 536,94 z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 250 356,39 zł. W ramach tych prac wykonywane były zadania związane z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz centralnego ogrzewania i docieplenia budynku z zewnątrz, których termin zakończenia przewidziany w umowie określony został na dzień 31 sierpnia 2021 r. o czym Najemca ośrodka zdrowia wiedział przed zawarciem z nim umowy najmu. Z uwagi na niesprzyjające okoliczności oraz warunki atmosferyczne Wykonawca deklaruje zakończenie całości prac najpóźniej do końca października br.

3. Jednocześnie informuję, że dnia 27 lipca 2021 r. złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków w ramach strategii przezwyciężenia skutków pandemii i planu gospodarczej odbudowy pn. „ POLSKI ŁAD” na kompleksową przebudowę Ośrodka Zdrowia w Radecznicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wyszczególniony we wniosku zakres prac wyceniony został na łączną wartość 1 156 200,00 zł, z czego ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości  906 200,00 zł.

 

Reasumując, w związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy  niezbędne działania zmierzające do wynajęcia budynku Ośrodka Zdrowia w  Radecznicy zainteresowanym podmiotom leczniczym, które zapewnią świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w budynku na miarę XXI wieku i spełnią oczekiwania pacjentów.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski