Licznik odwiedzin

4000150

Ulga dla posiadaczy kompostowników

 

Od października 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu i dostarczyć ja do Urzędu Gminy Radecznica. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi.

   Z up. Wójta    

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski