Licznik odwiedzin

3905073

Gmina Radecznica wykorzysta Słońce

do produkcji energii elektrycznej 

 

     Z satysfakcją informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Do dofinansowania z obszaru dawnego województwa zamojskiego zakwalifikowane zostały tylko dwa wnioski – Gminy Tomaszów Lubelski i Radecznica. Jednakże tylko projekt Gminy Radecznica jest projektem pilotażowym obejmującym montaż na obiektach gminnych  i budynkach prywatnych nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej (nigdzie taki projekt do tej pory nie był realizowany).

Podczas sesji Rady Gminy Radecznica w dniu 14 sierpnia 2015 r. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski uroczyście wręczył Wójtowi Panu Edwardowi Polak umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 200 tys. euro.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż 21 mikroinstalacji prosumenckich (o mocy 2,5 kW, 3 kW, 4 kW i 5 kW) w gospodarstwach domowych oraz 4 mikroinstalacji prosumenckich (po 20 kW mocy każda) w obiektach użyteczności publiczne, tj.:

- Urząd Gminy w Radecznicy,

- oczyszczalnia ścieków w Radecznicy,

- ujęcie wody w Radecznicy,

- ujęcie wody w Gorajcu - Zagroble.

Dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznych w obiektach gminnych bezpośrednio skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy, gdyż pozwolą one na zmniejszenie kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków.

Dane o projekcie:

1) łączna wartość inwestycji – 1.076.524,87 zł.,

2) wartość dotacji: 825.580,00 zł. (90 % kosztów netto),

3) łączna moc zamontowanych instalacji fotowoltaicznych – 164 kW (w tym 80 kW na obiektach gminnych).

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski