Informacja w sprawie odbioru odpadów

Informuje się mieszkańców gminy Radecznica,

że odpady niesegregowane, zgromadzone w szczelnych, zawiązanych workach foliowych będą odbierane zgodnie

z poniższym harmonogramem.

Odpady będą odebrane z tych nieruchomości, których właściciele złożyli deklarację „śmieciową”.

Worki należy wystawić na nieruchomości przy drodze publicznej, w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00

Odpady segregowane tj. szkło, plastik itp. odbierane będą

w sierpniu i listopadzie.

 

Uwaga !!!  Przypomina się właścicielom o obowiązku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym umieszczonym w miejscu widocznym dla odbierającego odpady.