Licznik odwiedzin

3697032

VI nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

     Szanowni Państwo, informujemy o VI naborze Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

 Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do 8.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest (załącznik nr 1);
  • w przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy demontażu lub Wnioskodawcy  o  przeprowadzeniu demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 2a do Regulaminu - nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów zawierających azbest zdemontowanych przed 6.05.2004 r.;
  • w przypadku,  gdy Wnioskodawca złożył Zgłoszenie lokalizacji na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest, a we własnym zakresie zdemontował pokrycie dachowe zawierające azbest, w celu skorzystania w ramach Projektu ze wsparcia polegającego na odbiorze odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, objętej Zgłoszeniem lokalizacji, obowiązany jest złożyć oświadczenie, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3a do Regulaminu oraz oświadczenie potwierdzające usunięcie wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 2a do Regulaminu. Brak oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją ze wsparcia.

Ilości jakie zaplanowane zostały na nabór VI są wartościami znacznie mniejszymi niż w poprzednich naborach, co wpływać będzie na ograniczone ilości realizacji złożonych wniosków. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.

Informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radecznicy pok. nr 3 tel. 8468-26-856

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

DRUKI DO POBRANIA:

 

................................................................................................................................................

 Poszukujemy właściciela PSA

 

       Znaleziono psa (suczkę) w miejscowości Gruszka Zaporska. Apelujemy do osoby, która rozpozna na zdjęciu swojego pupila lub do osób zainteresowanych adopcją czworonoga (w przypadku adopcji - Gmina Radecznica pokryje koszty sterylizacji suczki) o kontakt z Urzędem Gminy Radecznica tel. 84 68-26-862.

 

Można już złożyć wniosek do ZUS o rodzinny kapitał opiekuńczy

i świadczenie wychowawcze

 

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł.

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic musi złożyć elektronicznie wniosek. Może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może też od 1 stycznia 2022 r. złożyć wniosek RKO-R przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchomieniu  usługi przez swój bank.

Więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie to nie zależy od dochodów rodziny.

ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31  maja 2022 r. Wnioski do ZUS na ten okres należy składać tylko na nowo narodzone dzieci od 1 stycznia 2022 r., a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został  złożony .

Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja 2022 r. Dlatego osoba, która złożyła w gminie wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie powinna składać go ponownie w ZUS.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć przez PUE ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może złożyć wniosek SW-R także przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchomieniu  usługi przez swój bank.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

>>Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+.<<  

................................................................................................................................................

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI  INTERESANTA  

W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

    W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Radecznica, zwracamy się o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Radecznicy. Prosimy o załatwianie spraw tylko NIEZBĘDNYCH I TERMINOWYCH.

Wpłat można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej na niżej wskazane rachunki bankowe:

1. Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

46 9632 0006 2002 1600  0055  0039

2. Koszty upomnienia i odsetki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostałe zobowiązania (m.in. raty podatku, opłatę za wodę, ścieki)  należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 

05 9632 0006 2002 1600  0055  0001.

Od poniedziałku 24.01.2022 r. podczas wizyty w Urzędzie Gminy prosimy o korzystanie z domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych na pierwszym piętrze.

Z uwagi na stan epidemii interesanci korzystający z bezpośredniej obsługi w Urzędzie Gminy w Radecznicy  zobowiązani są zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski