Licznik odwiedzin

3823644

INFORMACJA

 

   Wójt Gminy Radecznica serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom i osobom prywatnym zaangażowanym w udzielanie wszelakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ponadto informuję, że na terenie Gminy Radecznica utworzony został ośrodek, w którym udzielamy schronienia uchodźcom.

    Jednocześnie informuje o możliwości pomocy finansowej dla Uchodźców z  Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Osoby chętne do udzielenia pomocy w formie finansowej, mogą dokonać wpłaty na niżej podany numer konta Urzędu Gminy w Radecznicy        

05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

................................................................................................................................................

Na sportowo i wesoło

 

     31 lipca w Zakłodziu na placu przy remizie OSP od godz. 13-stej rozbrzmiewała muzyka. Było wesoło, sportowo i tanecznie. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Były oczywiście dmuchańce, konkursy zręcznościowe. Przygotowano także blok animacji, gdzie królowały bańki mydlane, przeciąganie liny i wiele, wiele innych gier i zabaw. Wszystko to sprawiło, że uśmiechy gościły na twarzach dzieci przez cały dzień.
Pełni zaangażowania wokal na scenie zaprezentowali: Zespół Andrzejkowe Nutki, Zespół Wiolinki, Zespół Malinowa Dolina, Orkiestra Dęta Zaburze, Zespół Zaburzanki, Kapela Turobińska. Swoje umiejętności wokalne oraz gry na instrumentach muzycznych prezentowali również: Oliwia Bojko, Kinga Wyłupek oraz duet Ola i Klara z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Pasjonaci muzyki ludowej bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce Kapeli Turobińskiej i Zybałków. Dla wszystkich dostępne było staropolskie jadło. Można było skosztować swojskich wyrobów m.in. fajerczaków, bigosu, pajdy chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem.
Festyn był częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś współfinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 
 

 Szacowanie strat w uprawach w wyniku gradu

 

    W związku z wystąpieniem na terenie gminy Radecznica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu, informuję o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie nie później niż do 7 dnia od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Radecznicy. Zgłoszenia dokonuję się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie składanego do ARiMR   w roku 2022.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 84 68 26 863.

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy.doc

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta.doc

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich.doc 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

................................................................................................................................................

POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA PSA

 

     W miejscowości Latyczyn błąka się pies. Apelujemy do osoby, która rozpozna na zdjęciu swojego pupila lub do osób zainteresowanych adopcją czworonoga o kontakt z Urzędem Gminy Radecznica tel. 84 68-26-864.

................................................................................................................................................

Zwrot Podatku Akcyzowego

     

       Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 do 31 sierpnia  2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2021 poz. 1542). Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do pobrania:

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”! W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film - pokaż, jak zmienia się polska wieś! Czekają nagrody pieniężne i upominki rzeczowe. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16. do 40. roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe. Kategoria I Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat. Kategoria II Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych. Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych. Nagrody Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto; za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto; za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto. Ponadto, w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień - każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak się zgłosić? Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
................................................................................................................................................
Rusza trzecia edycja konkursu „Ekolubelskie”!        Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza na trzecią edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2022″. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”. Konkurs ma na celu kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu. Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Zwycięscy otrzymają m.in.: tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinieul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Ekolubelskie 2022” Do pobrania: Formularz zgłoszenia kandydata Ekolubelskie 2022 Regulamin konkursu Ekolubelskie 2022
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski