Licznik odwiedzin

4001051

Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

XXIX SESJA RADY GMINY RADECZNICA

Czwartek 21 listopad 2013, 10:00
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
 • zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia  podatku rolnego na 2014 r.
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014,
 • wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
 • uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

    8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.

    9.  Wolne wnioski.

   10. Zamknięcie obrad.

Wróć

JEvents v2.1.9 Stable   Copyright © 2006-2012

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski